CPO

Van CPO is sprake als een groep particulieren samen een bouwlocatie aankoopt en dan in eigen beheer, met zelf gekozen partners, hun woningen ontwikkelen en realiseren. Het is een manier van bouwen die de laatste jaren veelvuldig wordt toegepast.
Wij hebben ruime ervaring met dit soort projecten en momenteel meerdere projecten onderhanden. Hierbij hebben wij de ervaring dat het heel verstandig is om in een zo vroeg mogelijk stadium de aannemer bij het project te betrekken. Op deze manier kunnen de architect en aannemer een zo voordelig mogelijk plan uitwerken.